Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Affärsidé

För våra kunder på den nordiska och baltiska marknaden utveckla och marknadsföra svensk kvalitetskyckling med hög och jämn kvalitet som skapar god lönsamhet åt våra kunder och därmed åt oss själva.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se