Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Arbetsmetod

All aktivitet enligt Lean Production
Vi producerar och levererar enligt modellen Lean Production, vilket för oss betyder att vi hanterar våra resurser med hög effektivitet både kort- och långsiktigt. Det omfattar också användandet av en beprövad teknik som vi vet är pålitlig. En central gren i vår Lean Production är begreppet "Just in time", vilket för oss innebär att processen i alla led sker vid rätt tidpunkt.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se