Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Avfall & paketering

Vårt animaliska avfall omhändertas av Konvex, ett statligt företag. Vår gödsel levereras till lantbruksföretag i omgivningen. Övrigt avfall hämtas av Sysav till förbränning.

Våra kycklingar levereras i plastlådor som tvättas i kläckeriet efter leverans.
Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se