Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Cobb

Friska djur som lever i en bra miljö är grunden för sund djuruppfödning och livsmedel med hög kvalitet. Det avelsarbete som bedrivs av Cobb Vantress påbörjades redan 1916 i USA och har lett fram till kycklingar som motsvarar mycket höga krav på köttutbyte och smak. Kycklingar med ursprung i Great Grand Parents från Cobb har stor efterfrågan över hela världen. Tack vare Cobb Vantress och deras höga kvalitetskrav, har Blenta tillgång till bästa tänkbara avels-
material. Som ett av Grand Parent-kläckerierna ingår vi i Cobb Vantress världsomspännande distribution av moderdjur.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se