Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Distribution

Distributionen av kycklingarna sker i specialbyggda bilar som är konstruerade med fokus på biosäkerhet, krav på hygien och kycklingarnas beteende och behov.
Transportbilarna är godkända för ändamålet av myndigheterna och körs av rutinerade specialutbildade förare.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se