Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Hälsa & Hygien

Blenta har ett intensivt hälsokontrollprogram. Här samarbetar vi med SVA (Statens veterinäranstalt) och Jordbruksverkets kontrollveterinärer för att nå det höga hälsotillstånd vi eftersträvar.

Intensiva hygienåtgärder genomförs dagligen i såväl företagets kläckeri som vid rengöringen av uppfödnings- och produktionsstallarna. Rengöringen sker endast med vatten. Vid desinfektion används miljövänliga desinfektionsmedel.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se