Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Kläckeri

Blentas kläckeri är byggt enligt de senaste normerna för hygienisk och teknisk produktion. I det toppmoderna kläckeriet är kläckningsprocessen helt styrd och övervakad minut för minut, dag som natt, dels via en direktanslutning till kläckeriansvarig, men också till ett antal specialister som kan åtgärda eventuella störningar omedelbart.

Våra kläckägg produceras i våra egna certifierade avelsgårdar och sätts helt automatiskt på plastfack med bibehållen spårbarhet för vidaretransport och behandling till företagets kläckeri.

Efter desinficering sätts äggen i ruvmaskiner i 18 dagar med kontinuerlig övervakning av temperatur, luftfuktighet och CO2-nivåer. När äggen har ruvats i 18 dagar flyttas de över till kläckmaskiner. Efter ytterligare tre dagar kläcks kycklingen.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se