Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Kvalitetskontroll

Vid sortering kontrolleras kycklingarna för att därefter placeras i lådor. Efter godkännande transporteras kycklingarna till uppfödarna. Därmed levererar Blenta bra kycklingar och Sverige får en slaktkyckling av högsta kvalitet.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se