Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Miljöåtgärder

Blenta är starkt fokuserat i företagets arbete på att minimera vår miljöpåverkan. Vårt ansvar här utgör en central del i vår ledningsmodell.
Ett exempel är att all gödsel går tillbaka till lantbruket. Ett annat är att vårt kläckeri bygger på den senaste teknologin när det gäller värmeåtervinning. Systemet är speciellt utvecklat för att återvinna värme från ruv- och kläckmaskiner.
Vi minimerar användning av miljöfarliga produkter för desinfektion och rengöring och använder det allra senaste på hygienområdet.
Och vid stallrengöring används inga kemikalier, endast vatten. 60% av detta återvinns för att minimera vattenförbrukningen.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se