Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Miljöpolicy

Blenta har ett omfattande miljötänkande som täcker alla delar av verksamheten och vår miljöpolicy har en central roll i vårt arbete.
I alla sammanhang där vi kan minimera negativ påverkan av miljön ska vi vidta de åtgärder som behövs. Och vi måste alltid vara beredda på att finna nya sätt att förbättra allas våra levnadsbetingelser.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se