Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Äggproduktion

Sunda djur och aktivt miljöarbete

Sverige har de strängaste reglerna i Europa när det gäller djurens levnadsvillkor och hygienkrav. Våra egna interna krav är ännu högre, eftersom vårt mål är högt ställt i allt vi gör.

Vi lägger därför stora resurser på ett aktivt miljöarbete inom Blenta.
Ett exempel på detta är att all hönsgödsel tas tillvara och ger svenska trädgårdsodlare och lantbrukare ett naturligt och miljövänligt jordförbättringsmedel.

Kyckling är klimatsmart: släpper ut ytterst små mängder metan, är mycket bra på att utnyttja spannmål och har en låg energiförbrukning.

Blenta är sedan många år ISO 9001 certifierat.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se