Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Uppfödning

På våra uppfödningsanläggningar sätts djuren in när de är dagsgamla och de finns på anläggningen till 18 veckors ålder. Därefter transporteras de till äggproduktionsstallarna. Djuren går hela tiden på kutterspån. De får fodret i fodertråg och vatten via nipplar.

Efter transporten hamnar unghönsen i våra äggproduktionsstallar. I dessa stallar finns även värpreden och trall samt en bädd med kutterspån. Fodret får de även här i fodertråg och vattnet via nipplar. I äggproduktions-
stallarna finns tuppar för att få äggen befruktade.

 

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se