Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Vårt historia

Blenta AB startades 1963 av familjen Håkansson. Företaget har vuxit till ett starkt svenskt privatägt kläckeri som tillsammans med övriga företag inom Blentagruppen är marknadsledande på den nordiska marknaden. I gruppen ingår sedan 1985 slakteri- och förädlingsföretaget Guldfågeln AB, som levererar kyckling och kycklingprodukter till storhushåll och detaljhandel. 1999 blev Ingelsta Kalkon en del i organisationen, sedan 2003 är Lantfågel i Simrishamn en del av verksamheten och 2006 blev också Torsåsens Slakteriprodukter ett av gruppens framgångsrika företag.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se