Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Vårt ansvar

Precis som alla andra marknadsledande företag har Blenta ett stort ansvar att förvalta inför kunder, underleverantörer och samhället där vi verkar.
Hos Blenta står alltid djur och miljö i fokus.
Och det betyder helt enkelt att Blenta är ett företag som tar ansvar för sina handlingar, framför allt när det gäller två viktiga komponenter som inte kan försvara sig själva.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se