Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Vattenanvändning

Vid rengöring av stallarna används enbart vatten som senare sprids på markerna. Blenta har även egna infiltrationsbäddar, där föroreningarna stannar kvar på ytan och senare används som gödningsmedel. På dessa anläggningar har vi av länsstyrelsen godkända provtagnings- och kontrollprogram.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se