Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Verksamhet

Blenta producerar och levererar dagsgamla kycklingar till den svenska marknaden, för vidare uppfödning i andra lantbruksföretag.
Vi säljer även föräldradjur, kläckägg och dagsgamla kycklingar till kunder runt om i världen.

På Blenta kontrollerar vi hela kedjan från avel till distribution av dagsgamla kycklingar för uppfödning i livsmedels-
företagen.

Vid vårt helägda företag North Chicken sker import av avelsdjur, uppfödning av ungdjur och värpning av avelsägg i egna uppfödnings/produktionsstallar. North Chicken har ett eget avelskläckeri. Detta ger oss en fullständig kontroll över kvalitet och framtida leveransmöjligheter.

Tack vare att vi driver hela produktions- och distributions-
kedjan, kan vi garantera våra kunder livskraftiga kycklingar av högsta kvalitet.

I vår typ av verksamhet använder man såväl tuppar som hönor för uppfödning.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se