Blenta - Kyckling- och kalkonprodukter
Samarbetspartners Svensk fågel

Veterinär

Sverige har mycket höga djurskyddskrav. Våra djur står under en strikt kontroll av såväl vår egen anställda veterinär som av de externa veterinärer vi anlitar. Statens veterinärer besöker regelbundet våra anläggningar för att säkerställa djuromsorg och ett optimalt djurklimat. Vi skickar även programenligt prover till SVA (Statens veterinäranstalt) för hälsokontroll. Stallmiljön kontrolleras av Länsstyrelsens och kommunernas miljöinspektörer.

Blenta AB 270 35 Blentarp, Sweden
Tel +46 416 26600, Fax +46 416 13115, info@blenta.se